UNITES Systems a.s.
Kpt. Macha 1372
757 01 Valašské Meziříčí
T: 571 757 230
E: e-mailové kontakty
IČ: 25863665   DIČ: CZ25863665

Kontakty

 

Systémy pro sběr dat (DAQ)

Sběr dat (Data Acquisition) je proces získávání signálů ze senzorů, které měří fyzikální podmínky v reálném světě a převádění výsledných vzorků na digitální číselné hodnoty, jejich zpracování, vyhodnocování a prezentace. Měřeny mohou být elekrické i neelektrické parametry, jako napětí, proud, teplota, vlhkost, tlak, zrychlení, vibrace, deformace, otáčky, kroutící moment, intenzita a barva světla apod. 


monitoring staveb | monitoring mostů | měření vibrací | měření hluku | měření fyzikálních veličin | monitoring fotovoltaických elektráren | monitoring tunelů | testování motorů | záznam dat | měření deformací | vybavení zkušeben | meteorologické měření | monitoring ovzduší | monitoring vodních staveb | sběr dat | data acquisition | data logging


Sběr dat

DAQ systémy Gantner Instruments umožňují sběr dat z široké škály senzorů nejrůznějších principů měření. Bohaté spektrum měřicího hardware pokryje požadavky aplikací od  monitoringu staveb a energetických zařízení až po testování automobilových či leteckých motorů. Systémy Gantner Instruments umožňují díky své flexibilitě jak krátkodobá či jednorázová měření (zkouška mostů, testování motorů apod.), tak i trvalý monitoring (stavby, tunely, technologické celky, obnovitelné zdroje energie, mosty).  

DAQ Hardware DAQ Hardware

Vyhodnocení a prezentace

Vyhodnocení a prezentace naměřených dat je možné jak lokálně, tak i v cloudu. Lze tak monitorovat i velmi vzdálené aplikace. Pomocí GI.cloud můžete synchronně monitorovat  či měřit zařízení umístěná kdekoli na zemi.

GI benchGI cloud

Konektivita

Softwarová výbava Gantner Instruments umožňuje vytěžit maximum z měřicích systémů Gantner DAQ. Obsahuje nástroje pro konfiguraci, vizualizaci a archivaci naměřených dat. Obsahuje i nástroje pro grafické programovací nástroje pro programování founkcí kontolérů.

GI bench

 

GI cloud

 

Oblasti použití (na webu Gantner Instruments)

stavebnictvíautomotivetestovanienergiemobilityaerospace

 

Kontakt: 

 Karel Neřád       

Karel Neřád

 

 

Nahoru