SCADUS

SCADUS

SCADUS je SW prostředí pro řízení všech námi vyráběných testerů (UNIMET, M3000, DMT,  Effitest, ) a zpracování naměřených hodnot. Tento SW je možno použít pro řízení jakéhokoliv jiného systému a využit tak jeho již naprogramovaných vyhodnocovacích vlastností (statistiky, databáze, apod.).

SCADUS tvoří univerzální software pro řízení testerů a jiného vybavení. Software je schopen řídit jakýkoliv přístroj, pro který správci (Test program manager, Data manager atd.) a nástroje mají navržen ovladač.

Hlavní vlastnosti

 • OS MS Windows
 • Režimy Engeneer a Operator
 • Podpora statistického zpracování dat
 • Debugovací panely nainstalovaných komponent s generátorem zdrojového kódu
 • Programování v Delphi
 • Offline vývojový simulátor
 • Všestranné řízení externích instrumentů GPIB, PCI, PXI atd.
   


Scadus má modulární strukturu, která mu umožňuje rychle a efektivně řešit konkrétní zákazníkovy potřeby. Při naplňování těchto potřeb může mít každý zákazník svoji unikátní konfiguraci navrženou na základě firemních standardů. Každou změnu či vylepšení lze vyřešit jednoduchým znovu nastavením parametrů nebo novou knihovnou funkcí.

Systém umožňuje

 • víceuživatelský přístup – vytvoření více uživatelů
 • chráněný přístup
 • vzhled závislý na profilu
 • vytvářet profily pomocí Profile designer
 • vytvářet své vlastní panely
 • ...atd.

        

Základem práce Scadusu je vykonávání tzv. testprogramů nebo testadaptérů a vyhodnocování výsledků. Testadaptéry jsou určeny pro testování výrobků s malou nebo předem známou a neměnou variabilitou. Nastavování konkrétních vlastností probíhá obvykle formou grafického okna s políčky pro nastavení jednotlivých vlastností. Testprogramy slouží zejména pro vytváření testů u produktů s nestandardním či unikátními vlastnostmi. Obykle platí, že testprogram se používá na jeden konkrétní typ výrobků, testadaptér na rodinu výrobků (např. tranzistory).

Pro snadnější vývoj testprogramů případně seznámení se s instrumenty obsahuje Scadus debugovací funkce. Jako debuger slouží Visual debugger anebo M3000 debugger. Debugery umožňují jednoduše nastavovat instrumenty přičemž lze vyčítat výsledky měření. Zároveň lze tyto debugovací nástroje použít i pro generování zdrojového kódu pro konkrétní instrument. Základem jsou grafické ovládací panely. Grafické panely v Debuggeru jsou navrženy tak, aby zobrazovaly aktuální stav instrumentů a umožňovaly jejich nastavování. Mnoho z těchto panelů znázorňuje i blokové schéma instrumentu a zobrazuje jeho aktuální stav. Ten může být manuálně měněn. Každá manuální akce generuje zdrojový kód, který může být zkopírován do zdrojového kódu testu (Pouze u Visual Debuggeru).

     

 

Mezi debugovací funkce lze zařadit i takzvaný SoftScope (softwarový osciloskop), jenž umožňuje sledování přesných průběhů testovacích pulsů. Dále jsou k dispozici Shmoo plot pro rychlé a rozsáhlé analýzy programů a součástek.

Nahoru