Historie

Historie společnosti UNITES Systems a.s. se datuje od roku 1991, kdy její zakladatel Květoslav Veselý zahájil obchodní a servisní spolupráci s firmou Heraeus Instruments (Německo).

Brzy po zahájení činnosti společnosti se hlavní pozornost soustředila na oblast testerů a testování ve spolupráci s německou firmou SZ Testsysteme. Obchodní a servisní aktivity se postupem času rozšířily i o spolupráci ve vývoji instrumentů a aplikací. Ve vývoji instrumentů společnost profitovala ze svého know–how v oblasti vývoje pulzních zdrojů.

 


V roce 2001 se firma z důvodu rychlého růstu a kapitálového vstupu německého partnera (30%) transformovala na akciovou společnost pod názvem SZ-UNITES a.s. Po krachu německého partnera společnost pokračovala vývojem a výrobou vlastních výrobků, a to hlavně v oblasti měření a testování. Kromě toho od roku 2003 firma zajišťuje celosvětovou podporu a servis universálního stolního testeru M3000. Pro tento systém byl v roce 2004 vyvinut testovací adaptér pro testování avalanche energie.

 

 

Významné aktivity v následujících letech:

Rok 2005

 • firma se přejmenovala na UNITES Systems a.s. ve 100% vlastnictví zakladatele firmy a jeho rodiny
 • ve větší míře se rozbíhají vývojové projekty dle zadání a požadavků zákazníků; jako příklad lze uvést vývoj AL METERu – unikátního poloautomatického testeru feritových jader.
 • uzavření partnerství s japonskou firmou UENO Seiki – významného světového výrobce vysokorychlostních manipulátorů s cílem vytvořit nejrychlejší světové řešení pro testování diskrétních součástek
 • společnost vystavuje na MSV v Brně, kde získává výroční ocenění ELA

Rok 2006

 • vývoj universálního stolního testeru UNIMET 3000 a UNIMET 4000, které nachází uplatnění hlavně v oblasti vstupní kontroly, R&D a malosériové výroby
 • přestěhování společnosti do vlastních rekonstruovaných prostor
 • aktivní účast na výstavě SEMICON Evropa (Německo)
 • ladění testeru Unispot S40 v ISAHAYA - Japonsko

Rok 2007

 • implementace integrovaného systému managementu (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) certifikovaná významnou světovou společností Bureau Veritas Certification s akreditací UKAS
 • vývoj testeru pro hybridní součástky – UNIMET 4000H
 • dokončení vysokorychlostního testeru UNISPOT S40/80 ACCEL určeného pro testování diskrétních součástek (bipolární a unipolární tranzistory, diody, zenerovy diody) ve výrobních závodech; od roku 2008 nejrychlejší tester diskrétních součástek na trhu (až 60000 ks součástek za hodinu) • aktivní účast na výstavě SEMICON Čína a Productronica Německo
 • rozšíření existujících obchodních zastoupení o Itálii a země ASEAN

Rok 2008

 • zahájení vývoje testeru UNISPOT DHP určeného pro výkonové součástky (1000A, 2500V)
 • zahájení prodejů testerů UNISPOT ACCEL v Asii
 • aktivní účast na výstavách Componex Nepcon Indie, SEMICON Čína, SEMICON Rusko, SEMICON Thaiwan
 • zahájení vývoje systému bezdrátových rozhlasů
 • získání grantu z evropských fondů na podporu marketingových aktivit

Rok 2009

 • společnost se účastní veletrhu Ampér ve dnech 31. 3. – 3. 4. a získává čestné uznání za UNISPOT S40
 • zahájení vývoje systému bezdrátového odečtu vodoměrů

Zkušenosti získané v průběhu 17 leté existence společnosti jsou pro nás neocenitelné a jsou předpokladem pro další úspěšnou budoucnost. V průběhu uplynulých let firma získala:

 • tým zkušených a stabilních vývojových inženýrů a dalších odborných pracovníků
 • know-how v oblasti vývoje měřící a testovací techniky, pulzních a programovatelných zdrojů, vývojem a výrobou zařízení na zakázku, apod.
 • odběry a reference významných zákazníků: Bosch, ESA, Airbus, EADS, SAAB, Braun, Viessmann, ON Semiconductor, Freescale, Infineon, Siemens, Alcatel, EPCOS a mnoho dalších
 • UNITES Systems a.s. se stal členem České vesmírné aliance
 • certifikovaný integrovaný systém managementu
 • jistotu a zázemí vlastní budovy
 • vývoj FCT / ICT testeru UniCheck
 • úprava SCADUS pro nový handler UENO

Rok 2010

 • vývoj DMM multiplexeru pro Credence

 

Rok 2011

 • výročí 2o let od založení firmy - jubilejní logo
 • zahájení výstavby nového vývojového centra (laboratoř + kanceláře)
 • redesign komunikačního Stratix modulu pro testery Unispot
 • vývoj smart termostatu pro bojlery 
 • demo testeru Effitest e50 v Thajsku a Malaisii
 •  úprava testeru Effitest e50 pro LPS
 • vývoj VN násobičů pro firmu Sendio - CRT zdroje světla

Rok 2012

 • výstavba 30kWp fotovoltaické elektrárny na střeše - investice 950 tis. Kč, návratnost 6,5 roku
 • otevření nového vývojového centra
 • zahájení vývoje rozvaděče pro vířivky USSPA
 • vývoj GD board pro MTQ / Brose
 • úspěšný zákaznický audit z Brose (Německo)
 • vývoj testeru FCT / ICT testeru DMT s aplikací pro Stronics

Rok 2013

 • deset aplikací FCT / ICT testování testerem DMT
 • vývoj systému Smart access pro Schott
 • účast na veletrhu Ampér
 • vývoj Baymac pro Honeywell

Rok 2014

 • vývoj Dotmatrix pro Honeywell

Rok 2015

 

Rok 2016

 • tři FCT / ICT aplikace testeru DMT pro Zollner 

Rok 2017

 • redesign testadaptéru TA07 pro Unimet -> TA37
 • dokončen vývoj Kerberos POWER
 • dokončen vývoj Kerberos Lite
 • účast na veletrzích Infotherma, Aquatherm a Intersolar
 • zahájen vývoj standalone CMT testeru 

Rok 2018

 • dokončen vývoj testeru CMT
 • řada FCT/ICT aplikací
 • stali jsme se členy Czech Space Alliance
 • účastnili jsme se Paris Space Week
 • vystavovali jsme na Space Tech Expo v Pasadeně, USA
 • dokončili jsme vývoj komunikačního interface pro PCIe
 • vystavovali jsme na veletrhu InteSolar v Mnichově
 • dokončili jsme stavební úpravy budovy 

Rok 2019

 • rozšířena obchodní síť FCT / ICT o Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Makedonii, Čínu
 • rozšířena obchodní síť součástkových testerů o Velkou Británii, Rusko, Čínu, Taiwan
 • dokončen vývoj testeru UNIMET 2020
 • možnost programování testeru CMT v LabView a TestStand
 • sjednocení designu FCT / ICT testerů do firemních barev
 • vystavovali jsme na veletrzích Productronica a Space Tech Expo
 • zúčastnili jsme se veletrhů a akcí Embeded world, Paris Space Week, SEMICON China, Automotive testing expo, SMT Nürnberg, Sensor & Test, RADECS

Rok 2020

 • stali jsme se obchodním zastoupením fy. Gantner Instruments pro ČR
 • rozšířena obchodní síť FCT / ICT o Německo, BENELUX a Írán
 • rozšířena obchodní síť součástkových testerů o Malaisii a Filipíny
 • integrace MiniPC do fixtury DMT 
 • dokončen vývoj testeru UNIMET 1037
Nahoru