Rozvoj a modernizace systému SCADUS

Projekt "Rozvoj a modernizace systému SCADUS" je spolufinancován Evropskou unií.

 

NÁZEV PROJEKTU

Rozvoj a modernizace systému SCADUS

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU

 CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0008434

POPIS PROJEKTU

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu je zdokonalení současné aplikace společnosti UNITES Systems s.r.o. -  SCADUS. Tato aplikace slouží k měření a statistickému vyhodnocování dat. Výstup projektu přispěje k získání nových zákazníků, rozšíření produktového portfolia a zvýšení konkurenceschopnosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru