Vývoj rozšiřujících modulů pro testování výkonových polovodičových součástek ke stávající testovací platformě UNIMET ve společnosti UNITES Systems a.s.

Projekt "Vývoj rozšiřujících modulů pro testování výkonových polovodičových součástek ke stávající platformě součástkových testerů UNIMET ve společnosti UNITES Systems a.s." je spolufinancován Evropskou unií.

NÁZEV PROJEKTU

Vývoj rozšiřujících modulů pro testování výkonových polovodičových součástek ke stávající platformě součástkových testerů UNIMET ve společnosti UNITES Systems a.s.

 

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020123.

 

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je vývoj čtyř rozšíření - primárně v oblasti High - voltage pro testování polovodičových součástek, zvláště pak 
testování IGBT a MOSFET. Primární využití bude pro testovací platformu UNIMET, která tvoří etalon laboratorních součástkových testerů 
v oblasti Space a Aerospace. V tomto směru budou v projektu představeny čtyři prototypy. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Nahoru